Whooping Polyether - There Ain'T No Party Like An Anwyliant Party.

Hur mycket är våra barn värda?

Posted March 3, 2015, 8 p.m. By anwyliant

Har du någonsin undrat varför barn verkar vara samhällets lägst prioriterade individer? Borde inte de vara nummer ett eftersom de är vår framtid? Förtjänar de inte det allra bästa? Och då menar jag inte materiellt utan uppmärksamhetsmässigt t ex. Jag arbetar med ungdomar, och känner mig ofta frustrerad över glappet mellan vad vi vill och vad vi kan och får. Som lärare har vi strikta riktlinjer och vi gör vad vi kan inom dessa riktlinjer, men vi skulle alla vilja göra så mycket mer, och hela tiden upplever vi att våra händer är bakbundna. Samtidigt måste vi hålla masken mot våra överordnade och framför allt mot våra elever och föräldrar. Förra gången jag bad om löneförhöjning fick jag en minimal sådan, och så blev jag ombedd att dra ner på mitt engagemang.